Màng RO CSM

Màng lọc RO - VONTRON là màng lọc Ro công nghiệp, hoạt động dưới mức áp suất thấp, dòng chảy ngập cao, khử mặn, màng lọc ro được áp dụng để khử muối. Ứng dụng màng lọc RO Vontron - Là thiết bị, vật liệu lọc nước hoạt động dưới áp suất thấp - Phù hợp cho việc điều trị -khử muối của những nguồn nước có nồng độ muối thấp hơn 2.000 ppm, chẳng hạn như nước mặt, nước ngầm, nước máy và nước đô thị, vv - Xử lý nước nhiễm mặn tập trung. Tính năng: - Chịu áp tốt. - Kháng hóa chất cao. - Lưu lượng nước lớn. - Giữ bụi bẩn cao và tuổi thọ dài. - Màng RO Vontron hoạt động dễ dàng và đơn giản. - Màng RO hấp phụ mùi của clo, ô nhiễm bụi, lọc được cả vi rút... - Thấm thút cao... STT Model Kích thước Áp lực (PSI) Công suất (l/h) 1 Màng RO Vontron 4040 Φ4”x 40” 125 380 2 Màng RO Frotec 4040 Φ 4”x40” 125 380 3 Màng RO Vontron 4021 Φ4”x 21” 145 125 4 Màng lọcVontron400G-3013 Φ 2.67”x13.11” 100 1.5m3/d 5 Mànglọc Vontron 300G-3012 Φ 2.87” x 11.73 ” 100 1,125m3/d 6 Mànglọc RO LCLE-4040 (thấpáp) Φ4”x 40” 125 380 7 Màng lọc RO BW30-4040 (áp cao) Φ4”x 40” 225 380 8 Màng lọc Vontron ULP 22 8040(Áp thấp) 8”x40” 150 1500 9 Màng lọc Vontron LP 22 8040(Áp cao ) 8”x40” 225 10 m3/d 10 Màng Filmtex BW30-400 8040 ( áp cao) 8”x40” 225 10 m3/d 11 Màng Filmtex BW30-365 8040 ( áp thấp ) 150 9.5m3/h 12 Màng CSM RE 4040 BE (Màng áp cao) Φ4” x40” 150 9,1m3/d 1 3 Màng CSM RE 4040 BLN (Màng áp thấp) Φ4 x40” 150 9,8m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BE( Màng áp cao) Φ 8x40” 150 10 m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BLN (Màng áp thấp) Φ 8x40” 150 45,4m3/d Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)

Màng RO Vontron

Màng lọc RO - VONTRON là màng lọc Ro công nghiệp, hoạt động dưới mức áp suất thấp, dòng chảy ngập cao, khử mặn, màng lọc ro được áp dụng để khử muối. Ứng dụng màng lọc RO Vontron - Là thiết bị, vật liệu lọc nước hoạt động dưới áp suất thấp - Phù hợp cho việc điều trị -khử muối của những nguồn nước có nồng độ muối thấp hơn 2.000 ppm, chẳng hạn như nước mặt, nước ngầm, nước máy và nước đô thị, vv - Xử lý nước nhiễm mặn tập trung. Tính năng: - Chịu áp tốt. - Kháng hóa chất cao. - Lưu lượng nước lớn. - Giữ bụi bẩn cao và tuổi thọ dài. - Màng RO Vontron hoạt động dễ dàng và đơn giản. - Màng RO hấp phụ mùi của clo, ô nhiễm bụi, lọc được cả vi rút... - Thấm thút cao... STT Model Kích thước Áp lực (PSI) Công suất (l/h) 1 Màng RO Vontron 4040 Φ4”x 40” 125 380 2 Màng RO Frotec 4040 Φ 4”x40” 125 380 3 Màng RO Vontron 4021 Φ4”x 21” 145 125 4 Màng lọcVontron400G-3013 Φ 2.67”x13.11” 100 1.5m3/d 5 Mànglọc Vontron 300G-3012 Φ 2.87” x 11.73 ” 100 1,125m3/d 6 Mànglọc RO LCLE-4040 (thấpáp) Φ4”x 40” 125 380 7 Màng lọc RO BW30-4040 (áp cao) Φ4”x 40” 225 380 8 Màng lọc Vontron ULP 22 8040(Áp thấp) 8”x40” 150 1500 9 Màng lọc Vontron LP 22 8040(Áp cao ) 8”x40” 225 10 m3/d 10 Màng Filmtex BW30-400 8040 ( áp cao) 8”x40” 225 10 m3/d 11 Màng Filmtex BW30-365 8040 ( áp thấp ) 150 9.5m3/h 12 Màng CSM RE 4040 BE (Màng áp cao) Φ4” x40” 150 9,1m3/d 1 3 Màng CSM RE 4040 BLN (Màng áp thấp) Φ4 x40” 150 9,8m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BE( Màng áp cao) Φ 8x40” 150 10 m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BLN (Màng áp thấp) Φ 8x40” 150 45,4m3/d Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)

Màng RO Dow Filmtec

Màng lọc RO - VONTRON là màng lọc Ro công nghiệp, hoạt động dưới mức áp suất thấp, dòng chảy ngập cao, khử mặn, màng lọc ro được áp dụng để khử muối. Ứng dụng màng lọc RO Vontron - Là thiết bị, vật liệu lọc nước hoạt động dưới áp suất thấp - Phù hợp cho việc điều trị -khử muối của những nguồn nước có nồng độ muối thấp hơn 2.000 ppm, chẳng hạn như nước mặt, nước ngầm, nước máy và nước đô thị, vv - Xử lý nước nhiễm mặn tập trung. Tính năng: - Chịu áp tốt. - Kháng hóa chất cao. - Lưu lượng nước lớn. - Giữ bụi bẩn cao và tuổi thọ dài. - Màng RO Vontron hoạt động dễ dàng và đơn giản. - Màng RO hấp phụ mùi của clo, ô nhiễm bụi, lọc được cả vi rút... - Thấm thút cao... STT Model Kích thước Áp lực (PSI) Công suất (l/h) 1 Màng RO Vontron 4040 Φ4”x 40” 125 380 2 Màng RO Frotec 4040 Φ 4”x40” 125 380 3 Màng RO Vontron 4021 Φ4”x 21” 145 125 4 Màng lọcVontron400G-3013 Φ 2.67”x13.11” 100 1.5m3/d 5 Mànglọc Vontron 300G-3012 Φ 2.87” x 11.73 ” 100 1,125m3/d 6 Mànglọc RO LCLE-4040 (thấpáp) Φ4”x 40” 125 380 7 Màng lọc RO BW30-4040 (áp cao) Φ4”x 40” 225 380 8 Màng lọc Vontron ULP 22 8040(Áp thấp) 8”x40” 150 1500 9 Màng lọc Vontron LP 22 8040(Áp cao ) 8”x40” 225 10 m3/d 10 Màng Filmtex BW30-400 8040 ( áp cao) 8”x40” 225 10 m3/d 11 Màng Filmtex BW30-365 8040 ( áp thấp ) 150 9.5m3/h 12 Màng CSM RE 4040 BE (Màng áp cao) Φ4” x40” 150 9,1m3/d 1 3 Màng CSM RE 4040 BLN (Màng áp thấp) Φ4 x40” 150 9,8m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BE( Màng áp cao) Φ 8x40” 150 10 m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BLN (Màng áp thấp) Φ 8x40” 150 45,4m3/d Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)

Màng lọc RO Frotec

Màng lọc RO - VONTRON là màng lọc Ro công nghiệp, hoạt động dưới mức áp suất thấp, dòng chảy ngập cao, khử mặn, màng lọc ro được áp dụng để khử muối. Ứng dụng màng lọc RO Vontron - Là thiết bị, vật liệu lọc nước hoạt động dưới áp suất thấp - Phù hợp cho việc điều trị -khử muối của những nguồn nước có nồng độ muối thấp hơn 2.000 ppm, chẳng hạn như nước mặt, nước ngầm, nước máy và nước đô thị, vv - Xử lý nước nhiễm mặn tập trung. Tính năng: - Chịu áp tốt. - Kháng hóa chất cao. - Lưu lượng nước lớn. - Giữ bụi bẩn cao và tuổi thọ dài. - Màng RO Vontron hoạt động dễ dàng và đơn giản. - Màng RO hấp phụ mùi của clo, ô nhiễm bụi, lọc được cả vi rút... - Thấm thút cao... STT Model Kích thước Áp lực (PSI) Công suất (l/h) 1 Màng RO Vontron 4040 Φ4”x 40” 125 380 2 Màng RO Frotec 4040 Φ 4”x40” 125 380 3 Màng RO Vontron 4021 Φ4”x 21” 145 125 4 Màng lọcVontron400G-3013 Φ 2.67”x13.11” 100 1.5m3/d 5 Mànglọc Vontron 300G-3012 Φ 2.87” x 11.73 ” 100 1,125m3/d 6 Mànglọc RO LCLE-4040 (thấpáp) Φ4”x 40” 125 380 7 Màng lọc RO BW30-4040 (áp cao) Φ4”x 40” 225 380 8 Màng lọc Vontron ULP 22 8040(Áp thấp) 8”x40” 150 1500 9 Màng lọc Vontron LP 22 8040(Áp cao ) 8”x40” 225 10 m3/d 10 Màng Filmtex BW30-400 8040 ( áp cao) 8”x40” 225 10 m3/d 11 Màng Filmtex BW30-365 8040 ( áp thấp ) 150 9.5m3/h 12 Màng CSM RE 4040 BE (Màng áp cao) Φ4” x40” 150 9,1m3/d 1 3 Màng CSM RE 4040 BLN (Màng áp thấp) Φ4 x40” 150 9,8m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BE( Màng áp cao) Φ 8x40” 150 10 m3/d 1 4 Màng CSM RE 8040 BLN (Màng áp thấp) Φ 8x40” 150 45,4m3/d Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883