Phin lọc vỏ nhựa

Chứa lõi lọc, bảo vệ và nâng cao tuổi thọ và tác dụng lọc của lõi lọc. Tăng thêm tính thẩm mỹ cho dây chuyền, hệ thống lọc nước. Đặc điểm sản phẩm Chất liệu : Inox SUS304, SUS316L Phần tử lọc : Lõi lọc thô, lõi lọc xác khuẩn, lõi lọc than hoạt tính (CTO), UDF Đường kính ngoài: DN25, DN40, DN50, DN65 Chiều dài phần tử lọc: 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch Đường kính Fin lọc: 170 ~ 350 mm Áp lực  :  ≤ 0,8 Mpa Xử lý bề mặt: Gương bề mặt hoặc mờ ( xỉn) (phun cát) Ứng dụng  Chứa lõi lọc, bảo vệ và nâng cao tuổi thọ và tác dụng lọc của lõi lọc Tăng thêm tính thẩm mỹ cho dây chuyền, hệ thống lọc nước.   STT Model Chấtliệu Kíchthước 1 Phin lọc chứa 3 lõi 20inc Inox F180 x670 2 Phinlọcchứa 5 lõi 20 inc Inox F200 x 700, cửa 1” 3 Phinlọcchứa 7 lõi 20 inc Inox F200 x 750, cửa 2” 4 Phin lọc chứa 7 lõi 30 inc Inox F230x950, cửa 2” 5 Phin lọc chứa 7 lõi 40inc Inox F250x1250, cửa 2” 6 Phin lọc chứa túi lọc 8m3/h Inox  Cửa 1,5” 7 Phin lọc chứa túi lọc 15m3/h Inox Cửa 2” 8 Phin lọc chứa túi lọc 25m3/h Inox Cửa 2” 9 Túi lọc 8m3/h (50micro)     10 Túi lọc 15m3/h     11 Túi lọc 25m3/h     Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)  

Phin lọc túi

Chứa lõi lọc, bảo vệ và nâng cao tuổi thọ và tác dụng lọc của lõi lọc. Tăng thêm tính thẩm mỹ cho dây chuyền, hệ thống lọc nước. Đặc điểm sản phẩm Chất liệu : Inox SUS304, SUS316L Phần tử lọc : Lõi lọc thô, lõi lọc xác khuẩn, lõi lọc than hoạt tính (CTO), UDF Đường kính ngoài: DN25, DN40, DN50, DN65 Chiều dài phần tử lọc: 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch Đường kính Fin lọc: 170 ~ 350 mm Áp lực  :  ≤ 0,8 Mpa Xử lý bề mặt: Gương bề mặt hoặc mờ ( xỉn) (phun cát) Ứng dụng  Chứa lõi lọc, bảo vệ và nâng cao tuổi thọ và tác dụng lọc của lõi lọc Tăng thêm tính thẩm mỹ cho dây chuyền, hệ thống lọc nước.   STT Model Chấtliệu Kíchthước 1 Phin lọc chứa 3 lõi 20inc Inox F180 x670 2 Phinlọcchứa 5 lõi 20 inc Inox F200 x 700, cửa 1” 3 Phinlọcchứa 7 lõi 20 inc Inox F200 x 750, cửa 2” 4 Phin lọc chứa 7 lõi 30 inc Inox F230x950, cửa 2” 5 Phin lọc chứa 7 lõi 40inc Inox F250x1250, cửa 2” 6 Phin lọc chứa túi lọc 8m3/h Inox  Cửa 1,5” 7 Phin lọc chứa túi lọc 15m3/h Inox Cửa 2” 8 Phin lọc chứa túi lọc 25m3/h Inox Cửa 2” 9 Túi lọc 8m3/h (50micro)     10 Túi lọc 15m3/h     11 Túi lọc 25m3/h     Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)  

Phin lõi lọc

Chứa lõi lọc, bảo vệ và nâng cao tuổi thọ và tác dụng lọc của lõi lọc. Tăng thêm tính thẩm mỹ cho dây chuyền, hệ thống lọc nước. Đặc điểm sản phẩm Chất liệu : Inox SUS304, SUS316L Phần tử lọc : Lõi lọc thô, lõi lọc xác khuẩn, lõi lọc than hoạt tính (CTO), UDF Đường kính ngoài: DN25, DN40, DN50, DN65 Chiều dài phần tử lọc: 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch Đường kính Fin lọc: 170 ~ 350 mm Áp lực  :  ≤ 0,8 Mpa Xử lý bề mặt: Gương bề mặt hoặc mờ ( xỉn) (phun cát) Ứng dụng  Chứa lõi lọc, bảo vệ và nâng cao tuổi thọ và tác dụng lọc của lõi lọc Tăng thêm tính thẩm mỹ cho dây chuyền, hệ thống lọc nước.   STT Model Chấtliệu Kíchthước 1 Phin lọc chứa 3 lõi 20inc Inox F180 x670 2 Phinlọcchứa 5 lõi 20 inc Inox F200 x 700, cửa 1” 3 Phinlọcchứa 7 lõi 20 inc Inox F200 x 750, cửa 2” 4 Phin lọc chứa 7 lõi 30 inc Inox F230x950, cửa 2” 5 Phin lọc chứa 7 lõi 40inc Inox F250x1250, cửa 2” 6 Phin lọc chứa túi lọc 8m3/h Inox  Cửa 1,5” 7 Phin lọc chứa túi lọc 15m3/h Inox Cửa 2” 8 Phin lọc chứa túi lọc 25m3/h Inox Cửa 2” 9 Túi lọc 8m3/h (50micro)     10 Túi lọc 15m3/h     11 Túi lọc 25m3/h     Để biết thêm chi tiết và nhận báo giá cụ thể xin liên hệ Hotline: 0902.197.493 (Mr. Tùng)  

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883