Than Calgon

Than hoạt tính là một loại vật liệu carbon xốp, được làm từ nhiều chất liệu tự nhiên như gỗ, gáo dừa, than non, than bùn… Than hoạt tính giúp làm sạch nước bằng tính năng hấp phụ các chất gây ô nhiễm, các kim loại nặng, màu, mùi, cũng như các hóa chất hòa tan và một số loại ký sinh trùng như cryptosporidium và giardia. Than hoạt tính là vật liệu không thể thiếu trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải, nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết. Một số sản phẩm than hoạt tính Adoco đang cung cấp như: than hoạt tính Hà Lan, than hoạt tính Việt Nam xuất khẩu, than gáo dừa Việt Nam thường, than hoạt tính Ấn độ...

Than Việt Nam xuất khẩu

Than hoạt tính là một loại vật liệu carbon xốp, được làm từ nhiều chất liệu tự nhiên như gỗ, gáo dừa, than non, than bùn… Than hoạt tính giúp làm sạch nước bằng tính năng hấp phụ các chất gây ô nhiễm, các kim loại nặng, màu, mùi, cũng như các hóa chất hòa tan và một số loại ký sinh trùng như cryptosporidium và giardia. Than hoạt tính là vật liệu không thể thiếu trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải, nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết. Một số sản phẩm than hoạt tính Adoco đang cung cấp như: than hoạt tính Hà Lan, than hoạt tính Việt Nam xuất khẩu, than gáo dừa Việt Nam thường, than hoạt tính Ấn độ...

Than Hà Lan

Than hoạt tính là một loại vật liệu carbon xốp, được làm từ nhiều chất liệu tự nhiên như gỗ, gáo dừa, than non, than bùn… Than hoạt tính giúp làm sạch nước bằng tính năng hấp phụ các chất gây ô nhiễm, các kim loại nặng, màu, mùi, cũng như các hóa chất hòa tan và một số loại ký sinh trùng như cryptosporidium và giardia. Than hoạt tính là vật liệu không thể thiếu trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải, nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết. Một số sản phẩm than hoạt tính Adoco đang cung cấp như: than hoạt tính Hà Lan, than hoạt tính Việt Nam xuất khẩu, than gáo dừa Việt Nam thường, than hoạt tính Ấn độ...

Than gáo dừa Việt Nam

Than hoạt tính là một loại vật liệu carbon xốp, được làm từ nhiều chất liệu tự nhiên như gỗ, gáo dừa, than non, than bùn… Than hoạt tính giúp làm sạch nước bằng tính năng hấp phụ các chất gây ô nhiễm, các kim loại nặng, màu, mùi, cũng như các hóa chất hòa tan và một số loại ký sinh trùng như cryptosporidium và giardia. Than hoạt tính là vật liệu không thể thiếu trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải, nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết. Một số sản phẩm than hoạt tính Adoco đang cung cấp như: than hoạt tính Hà Lan, than hoạt tính Việt Nam xuất khẩu, than gáo dừa Việt Nam thường, than hoạt tính Ấn độ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883