Hệ lọc RO cho bệnh viện Cô Tô

 Đánh giá
Liên hệ

Địa điểm: Đảo Cô Tô – Quảng Ninh
Hệ lọc RO cung cấp cho bệnh viện đảo cô tô

Tên công trình: Hệ lọc RO cho bệnh viện Cô Tô
Địa điểm: Đảo Cô Tô – Quảng Ninh


Hệ lọc RO cung cấp cho bệnh viện đảo cô tô.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883