Trạm xử lý nước thải khu hậu cần nghề cá - Cô Tô – Quảng Ninh

 Đánh giá
Liên hệ

Trạm xử lý nước thải khu hậu cần nghề cá - Cô Tô – Quảng Ninh
Địa điểm: Đảo Cô Tô – Quảng Ninh

Trạm xử lý nước thải khu hậu cần nghề cá - Cô Tô – Quảng Ninh
Địa điểm: Đảo Cô Tô – Quảng Ninh

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883