Lõi DI

 Đánh giá
300.000₫

- Loại bỏ một số hợp chất của Nitơ mà màng bán thấm không loại bỏ được. tạo ra nguồn nước tinh khiết đến 99.99 %, đưa tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước giảm về 0 ppm (mg/Lit), độ dẫn của nước khi qua lõi này xuống dưới 0.1 µs/cm, điện trở cách điện lên đến 18 MΩ.
- Đường kính: 53 mm.
- Độ dài: 254 mm.
- Lưu lượng lọc: 200 Lit/24H.
- Áp suất  lớn nhất cho phép: 6 Bar.
- Công  suất: 1500 Lit.

- Loại bỏ một số hợp chất của Nitơ mà màng bán thấm không loại bỏ được. tạo ra nguồn nước tinh khiết đến 99.99 %, đưa tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước giảm về 0 ppm (mg/Lit), độ dẫn của nước khi qua lõi này xuống dưới 0.1 µs/cm, điện trở cách điện lên đến 18 MΩ.
- Đường kính: 53 mm.
- Độ dài: 254 mm.
- Lưu lượng lọc: 200 Lit/24H.
- Áp suất  lớn nhất cho phép: 6 Bar.
- Công  suất: 1500 Lit.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883