Hệ lọc công suất 120m³/NĐ và 70m³/NĐ cho Nhà máy may Minh Anh - Thanh Hóa

 Đánh giá
Liên hệ

Cung cấp 2 Hệ lọc giếng khoan nhiễm Sắt và Mangan cao, công nghệ lọc trọng lực tự rửa và oxy hoá cưỡng bức.
Công suất: 120m³/NĐ và 70m³/NĐ

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt theo QCVN 02 – 2009 BYT.

Tên công trình: Nhà máy may Minh Anh
Địa điểm: Thọ Xuân – Thanh Hoá
Cung cấp 2 Hệ lọc giếng khoan nhiễm Sắt và Mangan cao, công nghệ lọc trọng lực tự rửa và oxy hoá cưỡng bức.
Công suất: 120m³/NĐ và 70m³/NĐ

Tiêu chuẩn nước đầu ra: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt theo QCVN 02 – 2009 BYT.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883