Hệ lọc nước Giếng Khoan 120m³/NĐ cho Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – Gia Lai

 Đánh giá
Liên hệ

Địa điểm: Krong Pa – Gia Lai
Hệ lọc nước Giếng Khoan nhiễm Sắt và Mangan 120m³/NĐ, cấp nước cho sinh hoạt và rửa tấm pin mặt trời khi hiệu suất của tấm phin bị giảm.

Tên công trình: Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – Gia Lai.
Địa điểm: Krong Pa – Gia Lai

Xem thêm: Hệ lọc nước Giếng Khoan nhiễm Sắt và Mangan 120m³/NĐ, cấp nước cho sinh hoạt và rửa tấm pin mặt trời khi hiệu suất của tấm phin bị giảm.

Nguồn: Adoco.vn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883