Hệ lọc nước Giếng Khoan 120m³/ NĐ cho Nhà máy điện mặt trời Chúc Sơn - Đắc Nông

 Đánh giá
Liên hệ

Địa điểm: Cư rút - Đắc Nông
Hệ lọc nước Giếng Khoan nhiễm Sắt và Mangan 120m³/ NĐ, cấp nước cho sinh hoạt và rửa tấm pin mặt trời khi hiệu suất của tấm phin bị giảm.

Tên công trình: Nhà máy điện mặt trời Chúc Sơn.
Địa điểm: Cư rút - Đắc Nông
Hệ lọc nước Giếng Khoan nhiễm Sắt và Mangan 120m³/ NĐ, cấp nước cho sinh hoạt và rửa tấm pin mặt trời khi hiệu suất của tấm phin bị giảm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0936 763 883